PHIÊN GIẢI VÀ ÁP DỤNG KẾT QUẢ CỦA MỘT RCT VÀO THÔNG TIN THUỐC

Thảo luận trong 'Thuốc Biệt Dược' bắt đầu bởi Administrator, 13/5/17.

 1. Administrator

  Administrator Administrator Thành viên BQT Thay đổi để phát triển!

  1. Mục tiêu

  Bài thực tập nhằm vận dụng các hiểu biết đã có về thử nghiệm lâm sàng ngẫu

  nhiên có đối chứng (RCT) để trả lời câu hỏi thông tin thuốc. Sau khi hoàn thành xong bài

  thực tập này, sinh viên cần đạt được những mục tiêu sau:

  - Định vị và bước đầu nhận định và phân tích được các phần chính của một RCT

  - Phiên giải được kết quả của các đo lường trong một RCT và áp dụng được kết quả

  này vào trong các tình huống lâm sàng hoặc thông tin thuốc.

  - Đánh giá được tính phù hợp của RCT dựa vào tương quan giữa bối cảnh nghiên

  cứu và câu hỏi thông tin thuốc cụ thể

  2. Cách tiến hành

  Mỗi nhóm từ 6-7 sinh viên được giao một báo cáo RCT và một tình huống lâm

  sàng/thông tin thuốc cụ thể. Các nhóm tiến hành định vị, đánh giá và phiên giải một số

  phần quan trọng của RCT để áp dụng trong câu hỏi thông tin thuốc được giao. Giảng viên

  điều hành phần báo cáo kết quả và thảo luận vào buổi thực tập số 3.

  3. Nội dung thực tập

  Tình huống

  Giảng viên cung cấp bài báo RCT và tình huống lâm sàng cho sinh viên.

  Giảng viên hướng dẫn các nội dung thực tập của sinh viên

  Qui trình thực tập:

  Buổi 1:

  - Giảng viên hướng dẫn sinh viên đọc và phân tích các bài RCT theo định phục vụ

  mục đích thông tin thuốc và áp dụng lâm sàng.

  - Sinh viên đọc và phiên giải các đo lường cần chú ý trong RCT dưới sự hướng dẫn

  của giảng viên

  - Sinh viên phân tích bài báo cáo RCT và báo cáo kết quả theo FORM 2

  - Sinh viên nộp báo cáo bản word vào cuối giờ

  Tên mail và tên file: K68_TTT_Nhom 1_T12_N1_RCT

  - Đánh giá: đạt/không đạt dựa trên báo cáo nhóm

  Buổi 2:

  11

  - Trước buổi thực tập, sinh viên chọn lựa thông tin từ báo cáo buổi 1 và xây dựng

  phần trình bày trên power point.

  - Sinh viên in và nộp báo cáo bản word + powerpoint vào đầu giờ

  - Các nhóm báo cáo kết quả lần lượt

  - Giảng viên đánh giá và thảo luận với sinh viên

  - Đánh giá: chấm điểm thông qua các bài báo cáo, mức độ và chất lượng tham gia

  buổi thảo luận và kết quả trả lời câu hỏi
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng
 2. Gấu hoang

  Gấu hoang Thành viên mới

  RCT ngày càng quan trọng trong quá trình sử dụng thuốc, bây giờ thấy bác sĩ đều phải báo cáo cái này cả